HemÖvrigtKryptovaluta framtidens globala betalningsmedel

Kryptovaluta framtidens globala betalningsmedel

-

Betalningar har varit en viktig del av den mänskliga civilisationen alltsedan handel uppstod, när det skedde vet man inte riktigt men det var mycket länge sedan. Väl innan människan blev jordbrukare. Under en väldigt lång tid bytte man helt enkelt varor med varandra men allteftersom började vissa mer beständiga betalningsmedel göra sig gällande. De vanligaste var ädelmetaller och sedermera stämplades dessa av de dåvarande makthavarna. Man myntade, som det så fint heter.

Skuldebrev var också ett tidigt betalningsmedel. Det var ofta en enkel lapp där det stod något i stil med ”innehavaren av denna lapp har rätt att fordra si och så mycket av person x”. Dessa formaliserades senare och kom att kallas sedlar, istället för skuldebrev eller skuldsedlar. De sedlar som fortfarande finns kvar har samma meddelande på sig men utställaren är numera nästan alltid en riksbank, ”innehavaren av denna sedel äger en fordran på Sveriges Riksbank motsvarande hundra kronor” till exempel. Sedlar och mynt är inte mer komplicerade än så.

Men vi har nu kommit än längre i utvecklingen av bra betalningsmedel. Nu är det elektroniska betalningar som gäller. Principen är densamma som skuldebreven till riksbanker men nu är skuldebreven elektroniskt registrerade istället för i form av papper.

Som toppen på berget av utveckling av betalningsmedel finns nu betalning med bitcoin. Bitcoin är den allra senaste och mest raffinerade betalningsmetoden av dem alla. Bitcoin är så framgångsrik och så avancerad att vissa stater ser den som ett hot mot sina egna riksbanker. Det är ett högt betyg.

Jakten på bra betalningsmedel ständigt pågående

Utmaningen med att hitta den perfekta formen för en betalning är dock ständigt pågående. Även om kryptovalutor nu är det som betraktas som framtiden ska man vara noga med att påpeka att de allra äldsta av betalningsformerna, ren byteshandel, fortfarande praktiseras på många håll i världen. Byte av ädelmetaller och tryckta sedlar är också fortfarande mycket använda. Poängen med detta är att även om kryptovalutan är den valuta som kommer att vara dominerande inom ett årtionde så kommer den med största sannolikhet inte att vara den ända valutan som används.

Kommer 20-talet kommer att se en utveckling av kryptovalutor?

Precis som kryptovalutan slog ned som en bomb när den etablerade sig på 10-talet så kommer 20-talet också att få se revolutioner inom betalningar. Varför kan vi vara säkra på det? Jo för att det alltid kommer revolutioner inom områden som är väldigt relevanta för samhället och ekonomin. Vilken typ av revolution som kommer får vi låta vara osagt men en gissning är att det kanske blir en utveckling av nuvarande kryptovalutor som får de första varianterna att se gammaldags ut.

Hur ser framtiden ut för betalningssektorn i ljuset av krypto?

Hur ser då framtiden ut för betalningssektorn som helhet med tanke på kryptovalutornas framfart? Som vi konstaterade ovan har det alltid förekommit flera, eller rent av många, parallella betalningsmetoder så bara för att kryptvalutor växer snabbast på marknaden så behöver det inte betyda att de håller på att ta över. Men att betalningssektorn som helhet är glödhet råder det absolut ingen tvekan om.

[acf_fields]
- Advertisment -

Must Read

Winamp

0
En populär, snabb och flexibel musikspelare för Windows. De kan spela flera olika musikformat som t.ex. MP3, musikskivor, MOD, S3M, IT m.m.

PC för alla

SPCS demo-cd